بعضي موقه ها يه آروزهايي واسه آدم كوچيك ميشن، اما يه آرزوهايي هم هست كه آدم باهاشون بزرگ ميشه چه از نظر جسمي يا از نظر فكري...✨🙂
#مثلا.. تو

anahidbaratpourmoghadam

بعضي موقه ها يه آروزهايي واسه آدم كوچيك ميشن، اما يه آرزوهايي هم هست كه آدم باهاشون بزرگ ميشه چه از نظر جسمي يا از نظر فكري...✨🙂 #مثلا.. تو


0 0